Văn hoá Mỹ và quá trình thâm nhập thị trường Mỹ của Honda

_____________________________________________

LỜI NÓI ĐẦU.

Mỗi một quốc gia được đặc trưng bởi một nền văn hoá nhất định.Văn hoá là một bức chân dung hết sức phức tạp của một dân tộc. Nố bao gồm các hành vi về mặt lịch sử cách chào hỏi ăn mặc, các cơ sớ vật chất đền chùa miếu mạo , di tích lịch sử.

Trong quá trình phát triển nền kinh tế trong nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đều có mong muốn vươn ra thị trường ngoài  nước , các doanh nghiệp đèu có mong muốn tăng thị phần XNK và thâm nhập thị trường nước ngoài  từ đó tăng lợi nhuận. Tuy nhiên đó chỉ là mong muốn còn làm thế nào để đạt được mong muốn đó? Đây là một câu hỏi khó. Bởi để có thể vươn ra một thị trừơng nào đó doanh nghiệp phải  vượt qua rất nhiêu rào cản khác nhau một trong số đó chính là rào cản về văn hoá .doanh nghiệp không vườt qua được nó thì coi như bị thất bại  trên thị trường. Việc kinh doanh trên thị trường nào đòi hỏi doanh nghiệp phải  hiểu biết tường tận về văn háo nó cho phép họ cống hiến và làm việc ở trong đó , nâng cao khả năng đàm phán, khả năng quản lý nhân công, khả năng tiếp thị và tránh được những cú sốc về văn hoá

HonĐa một doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật bản cũng xác định cho mình là để phát triển cần phải  thâm nhập thị trường quốc tế. HonĐa đã thành công trên rất nhiều thị trường ở châu âu, châu mỹ…một trong những thị trường quan trọng của honđa đó chính là thị trường mỹ.

Vậy quá trình thâm nhập thị trường Mỹ của HonĐa như thế nào? HonĐa đã gặp phải  nhữg khó khăn và trở ngại  gì? Và làm thế nào mà HonĐa có thể thành công trên đất mỹ, có thể vượt qua các rào cản trong đó đặc biệt là rào cản về văn hoá khi hai quốc gia có hai nền văn hoá khác nhau một các rõ rệt.

Văn hoá mỹ và Honđa thâm nhập vào thị trường Mỹ là những vấn đề mà em muốn đề cập trong bài  viết này.