Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế năm 2015

TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ NĂM 2015

    Kỳ thi “Chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế” là kỳ thi được Tổng cục thuế tổ chức thi thường niên. Đây là một kỳ thi với tỷ lệ đỗ tương đối thấp vì độ khó cũng như phạm vi rộng về kiến thức thuế. Nếu muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi này bạn cần phải hệ thống, sắp xếp các văn bản thuế sao cho dễ nhớ. Để phục vụ nhu cầu tìm kiếm các văn bản thuế hiện hành, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin cung cấp tới các bạn “TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ THUẾ NĂM 2015”.

     Hiện nay, tại Việt Nam có 10 sắc thuế chính do Bộ tài chính ban hành. Chúng tôi xin phân loại và tổng hợp luật thuế tại Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 như sau:

1.QUẢN LÝ THUẾ:

     Luật quản lý thuế ra đời năm 2006 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XI. Tính từ thời điểm năm 2013 cho đến nay, Bộ Tài chính ban hành 5 Thông tư liên quan đến nội dung Quản lý thuế. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hệ thống nhất về các văn bản Luật quản lý thuế, những điểm mới

2. THUẾ GTGT:

      Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008. Trong giai đoạn 2013-2015, Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và 3 thông tư sửa đổi bổ sung một số điều.

3. HÓA ĐƠN:

Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dụng dịch vụ sẽ bao gồm 4 thông tư chính:

4. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. THUẾ TNCN

6. THUẾ NHÀ THẦU

7. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  • Thông tư 05/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

8. THUẾ MÔI TRƯỜNG

  • Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường
  • Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường
  1. THUẾ ĐẤT
  • Thông tư 120/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất Nông nghiệp
  • Thông tư 153/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Sử dụng đất phi Nông nghiệp
  • Thông tư 76/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền Sử dụng đất.
  • Thông tư 77/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

10. PHÍ, LỆ PHÍ

  • Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạ

Hy vọng với bộ ” Tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế năm 2015″ của KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ giúp ích các bạn trong quá trình ôn thi. 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!