Tại những điểm được thu coi là kiếm được?

Tại những điểm được thu coi là kiếm được? Tại những điểm được thu coi là kiếm được? Doanh thu , trong đó có nguồn gốc từ các hoạt động chính của một thực thể như việc bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ, được coi là kiếm được khi quá trình thu đã hoàn thành đáng kể. Ví dụ, doanh thu bán...

Quy định về nguyên tắc xây dựng định mức lao động

Quy định về nguyên tắc xây dựng định mức lao động Quy định về nguyên tắc xây dựng định mức lao động Qua bài viết Các phương pháp định mức lao động chi tiết  chúng ta đã biết được phần nào tầm quan trọng của Định mức lao động  trong bất kỳ Doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để xây dựng được Mức lao động thì không phải...

Tổng hợp các hàm Excel hay dùng trong kế toán

Tổng hợp các hàm Excel hay dùng trong kế toán Tổng hợp các hàm Excel hay dùng trong kế toán Khóa kế toán trên EXCEL Kế toán Excel vẫn luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều kế toán mặc dù ngày đã có rất nhiều phần mềm kế toán thông dụng và tiện lợi ra đời. Trong bài viết này, Kế toán Hà Nội...

Lãi trên cổ phiếu

Lãi trên cổ phiếu Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu _____________________________________________ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 30 LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của Chuẩn mực này...

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi- Mẫu số: 02-TT _____________________________________________ Phiếu chi thường được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thường sử dụng phiếu chi khi cần phải chi tiền để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.. Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu Mẫu phiếu...

Mẫu phiếu xuất kho- Mẫu số: 02-VT

Mẫu phiếu xuất kho- Mẫu số: 02-VT Mẫu phiếu xuất kho- Mẫu số: 02-VT _____________________________________________  Phiếu xuất kho được sử dụng để quản lý chặt chẽ việc xuất kho của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm,… Mẫu phiếu xuất kho được ban...

Quy định, sửa đổi một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định, sửa đổi một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt Nghị định số 113/2011/NĐ-CP – Quy định, sửa đổi một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt _____________________________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ...

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT – Mẫu số BC21/AC_____________________________________________Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày nếu bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế thì sẽ không bị phạt. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành...

© 2017 Khóa học kế toán . Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.