Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm 80 của thế kỷ 20, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới bước vào một giai đoạn mới – giai đoạn toàn cầu hoá (globalization) – xu thế tất yếu của nền kinh tế thị...

File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014

File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014 File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014 Đã vào mùa lập Báo cáo tài chính năm 2015, Kế toán Centax xin gửi tới các bạn file excel hướng dẫn lập BCTC theo Thông Tư 200 của bạn Lê Trịnh Minh Phương. Những doanh nghiệp nào đã thực hiện hệ thống...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn...

Ebook kế toán 2016

Ebook kế toán 2016 Ebook kế toán 2016 Như các bạn đã biết, trong năm 2015 cộng đồng kế toán chúng ta đón nhận rất nhiều các thông tin thay đổi mới. Đầu tiên phải kể tới Thông tư 200/2014 được đưa vào áp dụng thay thế Quyết định số 15 với những ảnh hưởng lớn tới nhiều nguyên tắc...

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho Quyết định thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho CÔNG TY CỔ PHẦN …………. —————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc ———————— Số:      /2015/QĐ-…..                   …, ngày         tháng      năm ……        QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ……...

Công văn số 3430/TCT-KK Về việc kê khai hóa đơn bán hàng

Công văn số 3430/TCT-KK Về việc kê khai hóa đơn bán hàng Công văn số 3430/TCT-KK Về việc kê khai hóa đơn bán hàng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3430/TCT-KK V/v kê khai hóa đơn bán hàng Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Cục...

Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu:   BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI______________ Số:  10/2012/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI______________ Số:  10/2012/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh...

© 2016 Khóa học kế toán . Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.