Công văn 5041/TCT-KK ngày 30/11/2015 Về việc hoàn thuế GTGT

Công văn 5041/TCT-KK ngày 30/11/2015 Về việc hoàn thuế GTGT Công văn 5041/TCT-KK ngày 30/11/2015 Về việc hoàn thuế GTGT Ngày 30/11/2015 Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 5041/TCT-KK năm 2015 về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng trường hợp không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Công văn 5041/TCT-KK ngày 30/11/2015...

Công văn 5047/TCT-CS ngày 30/11/2015 về Hóa đơn GTGT

Công văn 5047/TCT-CS ngày 30/11/2015 về Hóa đơn GTGT Công văn 5047/TCT-CS ngày 30/11/2015 về Hóa đơn GTGT Ngày 30/11/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5047/TCT-CS trả lời Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước kiến nghị không phải đóng dấu trên hóa đơn GTGT khi giao cho khách hàng (bản photo kèm theo). Kế toán Centax xin chia sẻ bài...

Công văn 5059/TCT-CS ngày 30/11/2015 Về chính sách Thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS ngày 30/11/2015 Về chính sách Thuế TNDN Công văn 5059/TCT-CS ngày 30/11/2015 Về chính sách Thuế TNDN Ngày 30/11/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5059/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Parkson Hải Phòng kiến nghị về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Công văn 5059/TCT-CS...

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm 80 của thế kỷ 20, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới bước vào một giai đoạn mới – giai đoạn toàn cầu hoá (globalization) – xu thế tất yếu của nền kinh tế thị...

File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014

File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014 File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014 Đã vào mùa lập Báo cáo tài chính năm 2015, Kế toán Centax xin gửi tới các bạn file excel hướng dẫn lập BCTC theo Thông Tư 200 của bạn Lê Trịnh Minh Phương. Những doanh nghiệp nào đã thực hiện hệ thống...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn...

© 2016 Khóa học kế toán . Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.