Phần mềm hỗ trợ kê khai thuếHTKK được phát hành bởi Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính ban hành. Phần mềm HTKK 3.4.2 mới nhất chúng ta sẽ được hỗ trợ đầy đủ các mẫu giấy tờ và hướng dẫn kê khai một cách chi tiết và chính xác nhất. Các bạn tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất  HTKK 3.4.2 theo đường link dưới đây:

phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 3.4.2 tại đây