Những điểm mới trong thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Những điểm mới trong thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC vào ngày 22/12/2014. Bài viết  chia sẻ một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200: I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 1. Các tài khoản Tài Sản không phân biệt...

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, Hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn, là mẫu hóa đơn về...

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng Mời các bạn tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng theo mẫu sau: CÔNG TY …………….  —————–     Số: ………. – QĐ/CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——–   …………, ngày ……. tháng……. năm…….   QUYẾT ĐỊNH Về...

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn Biên bản điều chỉnh hóa đơn được ban hành theo thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn tham khảo hoặc tải về theo đường dẫn dưới đây: Tải biên bản điều...

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo hoặc tải file *doc  về theo nội dung dưới đây:  Tải file *.doc mẫu biên bản bàn giao tài sản tại đây BIÊN BẢN BÀN...

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn cần phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. Mời các bạn tải và tham khảo mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất dưới đây:...

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất

Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất Mời các bạn tham khảo và download Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất được sử dụng rộng rãi, ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BNV như sau: TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:...

Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất Mẫu biên bản hủy hóa đơn được dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Các bạn tham khảo và download mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC theo...

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2017 Theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân  được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Các bạn tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng...

Biên bản kê khai tài sản

Biên bản kê khai tài sản Mẫu biên bản kê khai tài sản theo thông tư  số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản: CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP V/v Công khai bản...

© 2017 Khóa học kế toán . Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.