Sơ yếu lý lịch có vai trò quan trọng trong quá trình xin việc của bạn. Việc trình bày sơ yếu lý lịch sao cho chuẩn mực có ảnh hưởng lớn đến việc bạn có được  với việc nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt ban đầu tốt với bạn hay không. Mời các tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn mới nhất 2017 về tham khao theo đường link dưới đây:

Tải mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn mới nhất 2017 tại đây