Mẫu phiếu chi- Mẫu số: 02-TT

_____________________________________________

Phiếu chi thường được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thường sử dụng phiếu chi khi cần phải chi tiền để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.. Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu Mẫu phiếu chi- Mẫu số 02-TT ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính.

Mời bạn đọc tham khảo.

1. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

PC_QĐ.48.2006

2. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

mau-phieu-chi