Mẫu hợp đồng giao khoán – Mẫu số: 08-LĐTL

_____________________________________________

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán. Kế toán Centax xin chia sẻ mẫu hợp đồng giao khoán.

Mời bạn đọc tham khảo…

HĐ-giao-khoán-cv