Mẫu hóa đơn bán hàng – Mẫu số 02GTTT3/001

_____________________________________________

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Mẫu hóa đơn bán hàng – Mẫu số 02GTTT3/001 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính.

hoa.don_.ban_.hang_