Kế toán xây dựng là một trong những mảng khó trong nghành kế toán. Công việc của một kế toán xây dựng thường rất phức tạp và chịu nhiều áp lực. Một kế toán xây dựng thường phải làm những công việc sau: theo dõi qua nhiều kỳ kế toán, kế toán xây dựng cũng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể , tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình, Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình, Trích dự phòng bảo hành công trình vào giá thành và hạch toán chi phí bảo hành nếu có, Phải cập nhật các văn bản của nhà nước liên quan đến giá đất đền bù …

Bài viết này chia sẻ với các bạn tài liệu giáo trình kế toán xây dựng:

Tải giáo trình kế toán xây dựng tại đây

Các bạn có nhu cầu học kế toán xây dựng có thể đăng ký học khóa học kế toán xây dựng kèm riêng theo đường dẫn dưới đây:

Học kế toán xây dựng tại hà nội