Công việc của kế toán quản trị là nắm bắt các vấn đề thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các thông tin này giúp nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành một cách tối ưu nhất. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

Có hai loại thông tin mà kế toán quản trị sẽ cung cấp bao gồm thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Thông tin mà kế toán quản trị cung cấp không phải là thông tin tài chính đơn thuần, trước khi cung cấp thông tin thì kế toán quản trị cần biết rõ mục đích của những thông tin đó.

Các bạn tải tài liệu giáo trình kế toán quản trị tại đây

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán thực hành thực tế tại các chi nhánh của trung tâm kế toán hà nội:

– Học kế toán thực hành tại Từ Liêm – Cầu giấy
– Học kế toán thực hành tại Hải Phòng
– Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh
– Học kế toán thực hành tại Thủ Đức
– Học kế toán thực hành tại Bình Dương
– Các chi nhánh khác của trung tâm kế toán Hà Nội