Công việc của một kế toán viên hàng ngày phải làm những công việc gì? Đó chắc hẳn đây là thắc mắc của nhiều bạn sinh viên nghành kế toán và các bạn muốn tìm hiểu về nghành kế toán.  Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu một cách tổng quan nhất công việc hàng ngày của một kế toán viên.

cac-cong-viec-cua-ke-toan

Thu thp thông tin v các hot đng kinh tế, tài chính phát sinh đơn v doanh nghiệp:
Các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp được ghi chép lại trong các giấy tờ mà kế toán gọi là chứng từ như phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng… và sẽ được chuyển cho nhân viên kế toán xử lý.

Ghi s kế toán:
– Tổng hợp và ghi chép lại một cách chi tiết, cụ thế  tất cả các hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều được vào sổ kế toán. Mỗi doanh nghiệp thường có nhiều sổ kế toán khác nhau, mỗi sổ được sử dụng vào mục đích ghi chép khác nhau.
Dựa vào các ghi chép này, nhân viên kế toán tổng hợp lại sổ sách, tiến hành phân loại để ghi vào sổ kế toán một cách chính xác và hợp lý nhất.

Tng hp làm báo cáo kế toán:
– Tùy theo quy định của từng doanh nghiệp khác nhau, nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên kế toán làm các báo cáo công việc cụ thể hàng ngày, và được gọi chung là Báo cáo kế toán.
– Hàng tháng, hàng quý, năm nhân viên kế toán phải tổng hợp lại số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép, lập thành các báo cáo chi tiết và cụ thế nhất để gửi cho lãnh đạo, để lãnh đạo doanh nghiệp có những điều chỉnh phù hợp cho hoạt động kinh doanh của danh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Bài viết trên đã chia sẻ với các bạn về nội dung công việc mà các bạn kế toán viên phải làm. Các bạn yêu thích kế toán muốn học kế toán tổng hợp thực tế có thể tham khảo các khóa học kế toán của trung tâm kế toán Hà Nội:

>> Học kế toán tại Thủ Đức

>> Địa chỉ học kế toán tại Hà Nội, HCM, và các tỉnh thành khác