Biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính

_____________________________________________

Chi tiết Mẫu biên bản thanh lý tài sản theo quyết định 48 của Bộ Tài chính (dùng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh-theo-QD48_1