Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư 38/2015/TT-BTC

_____________________________________________

Ngày 25/3/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2015 

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 
   

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

  1. Người bán:…

(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)

  1. Người mua:….

(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)

  1. Danh mục hóa đơn thương mại:

 

STT

Số hóa đơn (Invoice No.)

Ngày hóa đơn

Trị giá hóa đơn (nguyên tệ)

Ghi chú

1

       

2

       

       

Tổng trị giá hóa đơn

   

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

       (ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu)

Trên đây là Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ tới các bạn, Chúc các bạn thành công!