Bảng học phí đang áp dụng tại mọi cơ sở của Kế toán Hà Ni:

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ(Chưa Giảm) SỐ BUỔI HỌC
1 Khóa đào tạo kế toán tổng hợp từ A-Z dành cho các bạn CHƯA BIẾT GÌ về kế toán. 4.000.000 35-40 buổi
2 Khóa đào tạo kế toán tổng hợp từ A-Z dành cho các bạn ĐÃ BIẾT qua về kế toán. 3.000.000 25-30 buổi
3 Khóa học KẾ TOÁN THUẾ 800.000 10 buổi
4 Khóa học kế toán làm trên Excel 2.000.000 10-12 buổi
5 Khóa học kế toán làm trên phần mềm FAST, MISA 2.000.000 12-14 buổi
6 Khóa học kế toán THƯƠNG MẠI 2.000.000 12-14 buổi
7 Khóa học kế toán SẢN XUẤT 2.000.000 15 buổi
8 Khóa học kế toán XÂY LẮP 3.500.000 12 buổi
9 Khóa học LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 400.000 2 buổi
10 Khóa học KỸ NĂNG QUYẾT TOÁN THUẾ 850.000 2 buổi
11 Khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG 2.500.000 10 buổi
12 Khóa kế toán giành cho GIÁM ĐỐC 5.000.000 10 buổi

Để nhận được ưu đãi giảm giá hãy liên hệ:  Hotline: 0966.63.63.87

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline: Mr. Văn – 0966.63.63.87 – Hỗ Trợ: 24/7 

Email: lehaivan2016@gmail.com

Lưu ý: Để đảm bảo nhận được ưu đãi học phí khi đăng ký bạn cần gọi trước số

Hotline: 0966.63.63.87